STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE

  Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2024 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich obowiązujących w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Dynowie.

Wersja docx.

STANDARDY OCHRONY MALOLETNICH – ZSzZ w Dynowie – 2024(1)d

wersja pdf

STANDARDY OCHRONY MALOLETNICH – ZSzZ w Dynowie – 2024(1)d