Uroczystości jubileuszowe 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Uroczystości jubileuszowe 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie

Na tę okazję Starosta Rzeszowski p. Józef Jodłowski wystosował list, który jest umieszczony w wydanej na te okoliczność książce

Działalność oświatowo – edukacyjna i wychowawcza w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,  w latach 1963 – 2023

 Szanowni Państwo

 Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Zawodowych imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest okazją do wspomnień i refleksji.  To święto wszystkich, którzy przez lata tworzyli historię placówki, wysoko stawiając sobie poprzeczkę, wyznaczając standardy oraz dbając o rozwój szkoły.

Z ogromną radością i dumą serdecznie gratuluję całej szkolnej społeczności wspaniałego jubileuszu, prężnego rozwoju oraz wielu osiągnięć, które kształtowały szkołę na przestrzeni minionych lat. Cieszę się, że powiat rzeszowski, jako organ prowadzący szkoły, miał swój znaczący udział w tym procesie podnoszenia jakości dynowskiej edukacji. Ten jubileusz jest również potwierdzeniem wysiłku, zaangażowania i pasji, z jaką Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy szkoły kontynuują edukacyjną misję, tworząc inspirujące środowisko dla młodzieży, sprzyjające rozwojowi talentów i umiejętności. Szkoła ta cieszy się uznaniem wśród młodych ludzi oraz lokalnej społeczności. Jej rozwój widoczny jest w wysokiej jakości nauczania, nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz bogatej ofercie kształcenia. Młodzi ludzie, którzy wybierają tę szkołę, zyskują szansę na zdobycie gruntownej wiedzy i umiejętności zawodowych, a także na rozwijanie pasji i uzdolnień.

Życzę Pani Dyrektor, Nauczycielom i Pracownikom szkoły kolejnych lat owocnej pracy oraz inspirujących osiągnięć. Niech jubileuszowe uroczystości będą czasem refleksji oraz wdzięczności za wszystkie dotychczasowe sukcesy i dokonania.

Życzę, by Szkoła – Jubilatka była nadal kuźnią rozlicznych talentów i miejscem doskonalenia charakterów. Niech wciąż się rozwija, kształci i wychowuje młodzież na chlubę powiatu rzeszowskiego.

                     Pozostaję z wyrazami szacunku,                                                  

                                                                                                                               Józef Jodłowski

                                                                                                                             Starosta Rzeszowski

wersja w pdf>>                                                                  film>>”Kuźnia talentów”

https://old.zsz-dynow.net/ca/archiwum%202023-24/teksty/IX_23.09.2023%20-%20Uroczystosci%20jubileuszowe%2060-lecia%20do%20Dynowinki(1).pdf

W dniu 23.09.2023 r. w auli szkolnej ZSzZ w Dynowie odbyły się uroczystości jubileuszowe 60-lecia szkoły.

Spotkanie w sali gimnastycznej poprzedziła uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Dynowie, której przewodniczył Metropolita Przemyski ks. Arcybiskup Adam Szal, homilię wygłosił ks. Mariusz Ryba –  absolwent szkoły, a mszę św. koncelebrowali Dziekan  Dekanatu Dynowskiego ks. prałat Norbert Podhorecki, Sekretarz Metropolity Przemyskiego, ks. Jakub Kostrząb, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu ks. prałat Marek Wojnarowski i były katecheta szkoły ks. Józef Stepanko.

Pod koniec nabożeństwa p. dyrektor Halina Cygan podziękowała ks. Arcybiskupowi Adamowi Szalowi, za uświetnienie tej szkolnej uroczystości, za życzenia i błogosławieństwo na dalsze dni i lata, a uczniowie w podziękowaniu wręczyli kwiaty i jubileuszowe pamiątki. Podziękowania zostały także skierowane do ks. proboszcza Norberta Podhoreckiego, do ks. Mariusza Ryby za wygłoszone słowo Boże, a także do pozostałych księży za modlitwę w intencji wspólnoty szkolnej.

Galeria zdjęć: msza św. i przemarsz do szkoły

https://old.zsz-dynow.net/galerie-zsz/ZSZ-galeria%202023-24/2023-24_60-lecie-1/index.html

Po przemarszu z pocztem sztandarowym do szkoły, o godzinie 10.30 rozpoczęła się centralna uroczystość, w której uczestniczyła młodzież nauczyciele i pracownicy tej szkoły, emeryci, absolwenci i liczna grupa przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, służby mundurowe. Ponadto przybyli zaproszeni posłowie, dyrektorzy szkół, instytucji i przedstawiciele zaprzyjaźnionych zakładów. Po przywitaniu zaproszonych gości przez dyrektora szkoły – p. Halinę Cygan, młodzież zaprezentowała program artystyczny obrazujący losy szkoły na przykładzie płynącego okrętu. Pięknym występem oraz wokalem popisali się uczniowie: Alicja Kowal i Piotr Kopacki, a zespół APLAUZ swoim pokazem dostarczył dodatkowych wrażeń. 

Podczas uroczystości wręczone zostały, przez: Wojewodę Podkarpackiego – p. Ewę Leniart Starostę Powiatu Rzeszowskiego – p. Józefa Jodłowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego – p. Tomasza Wojtona i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego – p. Jerzego Bednarza, medale „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”: emerytowanej nauczycielce ZSzZ w Dynowie p. Annie Mol i byłemu przewodniczącemu Rady Rodziców ZSzZ w Dynowie i działaczowi sportowemu – p. Zbigniewowi Duchniakowi, (w imieniu którego medal odebrała p. Anna Kowalska). Laudację przed odznaczeniami wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu – p. Tomasz Wojton.

Medal „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”

 Medal „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania przez Radę Powiatu Rzeszowskiego. Jest przyznawany za wybitne zasługi i rozsławianie dobrego imienia powiatu w kraju oraz na świecie.

To uhonorowanie ofiarnej służby i szczytnej działalności, która odegrała istotną rolę we wzrastaniu, jednoczeniu i umacnianiu naszej powiatowej wspólnoty.

Rada Powiatu Rzeszowskiego honoruje w ten sposób pracę prowadzącą do rozwoju powiatu, a także inicjatywę, kreatywność i determinację w osiąganiu społecznie pożytecznych celów.

Jest to szczególna forma wyróżnienia, przyznawana osobom, które w znaczący sposób przyczyniają się do społecznego, gospodarczego oraz kulturowego rozwoju powiatu rzeszowskiego.

 LAUREACI MEDALU  „ZASŁUŻONY DLA POWIATU RZESZOWSKIEGO”

 ANNA MOL

             Wśród społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie znana jest między innymi jako założycielka i przez 20 lat prowadząca Szkolną Grupę Artystyczno-Teatralną „Antrakt” – grupę, która odniosła wiele spektakularnych sukcesów w kraju a nawet poza jego granicami.

Pani Anna Mol od 1994 r. była związana także z Redakcją Szkolnej Gazetki „Elemencik”. W 2001 r. zapoczątkowała Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza”, który stał się wizytówką tej szkoły; był także impulsem do utworzenia szkolnej Izby Tradycji. Jej pomysłem była również organizacja warsztatów dziennikarskich dla uczniów oraz gościnne występy „Antraktu” w okolicznych placówkach opieki społecznej.

            Pani Anna Mol za swoją działalność na rzecz rozwoju podkarpackiej edukacji i kultury była wielokrotnie odznaczana oraz nagradzana, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, czy też nagrodą kuratora oświaty.

Znana jest także z aktywności pozalekcyjnej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego. Była zaangażowana w różne szkolne uroczystości, imprezy artystyczne i kulturalne. Jest współautorem monografii o szkole oraz członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Ma na swoim koncie także, cieszącą się dużym zainteresowaniem, wystawę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

            Pani Anna Mol to jednak przede wszystkim przykład pedagoga z pasją i trzydziestotrzyletnim nauczycielskim stażem; społecznika żywo zainteresowanego sprawami naszej Małej Ojczyzny, krzewiącego ideały dobra i piękna.

ZBIGNIEW DUCHNIAK

             Społecznik, niezwykle oddany lokalnej społeczności, znany głównie z działalności na rzecz popularyzowania i rozwoju kultury fizycznej oraz sportu, którą zajmuje się już od pół wieku. Niezwykle ścisły związek połączył go z Klubem Sportowym „Dynovia – Dynów”: był zawodnikiem tego klubu i trenerem, zasiada w zarządzie klubu, w latach 2004-2008 był członkiem PZPN – Podokręgu Rzeszów. W 1989 r. wraz z drużyną seniorów zdobył historyczny awans do IV ligi.

Za swoją działalność w obszarze rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród przedstawicieli każdej grupy wiekowej otrzymał liczne medale oraz wyróżnienia, w tym na przykład złoty krzyż zasługi. Ma w swojej kolekcji wiele innych złotych i srebrnych medali, które potwierdzają Jego wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie. W 2022 r. został uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz Zasłużonego dla Miasta Dynowa.

            Na szczególną uwagę zasługuje także ten fragment życiorysu Pana Zbigniewa Duchniaka, który dotyczy współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Dynowie. Jest to bowiem wieloletni Przewodniczący Rady Rodziców, który nie szczędził swoich sił, pracy i energii, by szkoła ta była wiodącą placówką edukacyjną naszego regionu. Pan Zbigniew Duchniak jest także współorganizatorem wszystkich jubileuszowych obchodów szkoły, również tej dzisiejszej.W imieniu odznaczonych słowa podziękowania skierowała p. Anna Mol.

W takcie jubileuszu nauczyciele, pracownicy szkoły otrzymali za swój trud z młodzieżą i dla młodzieży nagrody:

Nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty zostały wyróżnione: dyrektor ZSzZ w Dynowie p. Halina Cygan i nauczycielka j. polskiego ZSzZ w Dynowie p. Beata Irzyk. Uroczystego wręczenia nagród dokonała Wojewoda Podkarpacki – p. Ewa Leniart i Wicekurator Oświaty w Rzeszowiep. Stanisław Fundakowski. W imieniu nagrodzonych słowa podziękowania skierowała p. Halina Cygan.

Natomiast Nagrodę Starosty Powiatu Rzeszowskiego otrzymały: dyrektor ZSzZ w Dynowie p. Halina Cygan, nauczycielka j. polskiego ZSzZ w Dynowie p. Bogusława Pinkowicz i nauczycielka matematyki p. Renata Mazur. Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Starosta Powiatu Rzeszowskiego – p. Józef Jodłowski i Wicestarosta Powiatu Rzeszowski – p. Marek Sitarz. W imieniu nagrodzonych słowa podziękowania skierowała – p. Halina Cygan.

W ostatnim punkcie zostały wręczone nagrody dyrektora szkoły, a otrzymali je pracownicy administracji i obsługi: p. Agnieszka Bielec, p. Maciej Tymowicz, p. Aneta Szpak, p. Anna Gierulap. Renata Mocha, p. Renata Potoczna – Smaroń, p. Anna Pantoł oraz nauczyciele:
p. Piotr Zdeb, p. Marcin Kałamucki, p. Karolina Bal, p. Tomasz Chrapek, p. Piotr Cygan, p. Ryszard Dymczak, p. Wojciech Hamerla, p. Anna Kałamucka, p. Elżbieta Kiszka, p. Agata Krupa, ks. Dominik Majchrowicz, p. Jan Małachowski, p. Piotr Marcinek, p. Bogdan Sieńko, p. Katarzyna Stpiczyńska, p. Barbara Ślemp, p. Magdalena Wolańska.  W imieniu nagrodzonych podziękowanie złożył ks. Dominik Majchrowicz

Galeria zdjęć: program artystyczny i nagrody

https://old.zsz-dynow.net/galerie-zsz/ZSZ-galeria%202023-24/2023-24_60-lecie-2/index.html

Po zakończeniu wręczania nagród, głos zabrał były dyrektor, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie – p. Stanisław Tymowicz, który przypomniał kilka historycznych dat  związanych z tym szkolnych wydarzeniem, a także wymienił nazwiska osób, które wspomagały szkołę, były przyjazne  i pomocne szczególnie przy jej tworzeniu i budowie.

Podziękował wszystkim, którzy pracowali albo pracują na rzecz tej szkoły: nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, uczniom, rodzicom i członkom Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.  Obecnej dyrektor szkoły – p. Halinie Cygan wyraził uznanie za duże zaangażowanie, troskę o szkołę, dbanie o bardzo dobry wizerunek szkoły i zapewnianie odpowiednich warunków do nauki i pracy. Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Ewa Trzyna i były wicedyrektor szkoły, obecnie członek SP ZSzZ w Dynowie – p. Stanisław Guzik, wręczyli pani dyrektor symboliczną, jubileuszową statuetkę oraz bukiet kwiatów.

Delegacja Samorządu Uczniowskiego złożyła na ręce dyrektora – p. Haliny Cygan podziękowania i kwiaty, a także  byłemu dyrektorowi – p. Stanisławowi Tymowiczowi.

 W dalszej części były wystąpienia gości:

Poseł na Sejm RP– p. Krzysztof Sobolewski, Senator RP – p. Stanisław Ożóg,    Starosta Rzeszowski – p. Józef Jodłowski, Wojewoda Podkarpacki – p. Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – p. Stanisław Kruczek, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – p. Karol Ożóg, Prorektor WSPiA w Rzeszowie – p. Bożena Sowa, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu – ks. Marek Wojnarowski,     Dziekan Dekanatu Dynowskiego – ks. Norbert Podhorecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów – p. Krzysztof Strzyż i z-ca Nadleśniczego – p. Wojciech Łukacz, Dyrektor ZTM w Rzeszowie – p. Anna Kowalska i były Dyrektor ZST w Rzeszowie – p. Jerzy Maślanka, Burmistrz Miasta Dynów – p. Zygmunt Frańczak i Przew. Rady Miasta – p. Roman Mryczko , Wójt Gminy Dynów – p. Wojciech Piech, Dyrektor ZS w Tyczynie – p. Dorota Tarańska – Klęsk i dyrektor MOS w Rzeszowie – p. Przemysław Janik, Dyrektor  SP w Dydni – p. Iwona Pocałuń, Radna Powiatu Rzeszowskiego- p. Bogusława Czachor-Kustra, Przedstawiciel Tow. Gimn.” SOKÓŁ” w Dynowie – p. Grażyna Malawska, Dyrektor Ekonomiczny Firmy „KRUSZGEO” – p. Jadwiga Korbecka, Przedstawiciel Towarzystwa Sportowego DYNOVIA Dynów
– p. Rafal Bilski, Przedstawiciel MBP w Dynowie – p. Anna Marszałek  i dyrektor MOKSiR w Dynowie – p. Łukasz Domin        Były Prezes Tow. św. Brata Alberta , – p. Jan Gerula, obecny Prezes Towarzystwa – p. Krystyna Strzelczyk i  Kier. DPS w Dynowie – p. Adam Sochacki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – p. Jerzy Bednarz, Przedstawiciel PODR w Boguchwale – p. Wojciech Gróbarczyk, Radna Gminy Dynów – p. Lucyna Tworzydło, przedst. GBP w Dynowie  – p. Agnieszka Karnas i Komendant Gminny OSP w Dynowie – Grzegorz Mnich

Galeria zdjęć: wystąpienia gości

https://old.zsz-dynow.net/galerie-zsz/ZSZ-galeria%202023-24/2023-24_60-lecie-3/index.html

Przekazali także gratulacje i życzenia: Poseł na Sejm RP – p. Rafał Weber, Senator RP – p. Zdzisław Pupa, Komendant Miejski PSP w Rzeszowie st. bryg. – Tomasz Baran, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. – Bogusław Kania i Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie mł.insp. – Wacław Sudoł, Komendant Komisariatu Policji w Dynowie podkom. – Mariusz Pilszak, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – p. Adam Sidor, Dyrektor PUP w Rzeszowie – p. Jacek Górak, Rektor PRz – p.Piotr Koszelnik, Rektor WSIiZ w Rzeszowie – p. Andrzej Rozmus,  Kierownik ŚDS w Dynowie – p. Anna Wandas, Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dynowie – p. Jerzy Kołodziej, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie – p. Tadeusz Święs, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie – p. Wiesława Marszałek, Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Dynowie – p. Renata Pyś, Zarząd BS w Dynowie, Rektor PANS w Przemyślu – p.Pawł Trefler.

https://old.zsz-dynow.net/ca/archiwum%202023-24/teksty/IX_23.09.2023%20-%20Uroczystosci%20jubileuszowe%2060-lecia%20do%20Dynowinki(1).pdf