Wyjazd studyjny do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu.

Wyjazd studyjny do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu.

W dniu 27.03.2024r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wzięli udział  w Dniu Otwartym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu. Dzień Otwarty był niepowtarzalną okazją, by zwiedzić uczelnię, zobaczyć laboratoria, wypróbować sprzęt, zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz porozmawiać ze studentami czy wykładowcami. Podczas „Dnia Otwartego” uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę o uczelni, poczuć wyjątkowy klimat Kampusu i być może podjąć ostateczną decyzję o dalszej ścieżce kształcenia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas:  5TPSa (technik pojazdów samochodowych),  5THLa  (technik logistyk, technik handlowiec), 5TIa (technik informatyk). Uczniowie podczas udziału w Dniach Otwartych PANS w Jarosławiu  przebywali pod opieką  p. Anny Fary.