,,Co za akcja!”- w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

,,Co za akcja!”- w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

#cozaakcja #pomaganiekrzepi

 W dniu 10.05.2024 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dynowie po raz kolejny, wykazali się dużym zaangażowanie w promowanie oraz dawanie dobrego przykładu dbałości o środowisko naturalne. Klasa 2TH (5- letnie technikum w zawodzie technik handlowiec) uczestniczyła w prelekcji na temat segregacji odpadów oraz możliwość i ich wtórnego wykorzystania. Informacje zdobyte podczas tych zajęć poszerzyły oraz usystematyzowały ich wiedzę w zakresie działań pod kątem dbania o środowisko.
            Działania te były częścią pracy konkursowej organizowanej przez  Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. ,,POMAGANIE KRZEPI” pod hasłem ,,Co za akcja!”.

W działaniach wzięli udział: Sylwia Dudek i Renata Tomoń z kl. 2TH (5- letnie technikum w zawodzie technik handlowiec), Aleksandra Gierula, Weronika Zielińska, Sebastian Banat, Franciszek Mikoś z kl. 4THL (5- letnie technikum w zawodzie technik handlowiec/ technik logistyk), Kamil Mioduchowski i Piotr Nowak z kl. 2TI (5- letnie technikum w zawodzie technik informatyk), Jan Kulasa, Krystian Skubisz i Kacper Kudła z kl.2TPS (5- letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych) oraz Michał Niedzielski z kl. 4TPS (5- letnie technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych).

Uczniowie stworzyli krótkometrażowy film promujący działania proekologiczne prowadzone w naszej szkole: Akcje Sprzątania Świata, Akcje Sadzenia Drzew oraz Akcje Charytatywną zbierania nakrętek po napojach i zużytych baterii.

Szkolnym koordynatorem tego przedsięwzięcia był p. Paweł Siwulec.