OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA Z HISTORII PT. ,,STAROŻYTNY RZYM"

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA Z HISTORII PT. ,,STAROŻYTNY RZYM"

W końcu nadeszły długo oczekiwane wyniki XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z historii, pt. ,,Starożytny Rzym’’, która miała miejsce w marcu bieżącego roku. Olimpiada miała na celu sprawdzenie wiadomości uczestników z zakresu historii starożytnego Rzymu (test wiedzy) oraz rozwijanie zainteresowania uczniów przedmiotem historia.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W całej Polsce w olimpiadzie wzięło udział 197 uczestników, a uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uplasowali się na następujących pozycjach: Karol Potoczny (klasa 2TI) – 16 miejsce, Konrad Szuba (klasa 2TI) – 22 miejsce, Sebastian Sochacki  (klasa 5TIa) – 29 miejsce, Kornelia Kucab (klasa 5THLa) – 30 miejsce, Otylia Karnas (klasa 5THLa) – 32 miejsce i Martyna Potoczna (klasa 5TIa) – 33 miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Reprezentanci naszej szkoły zajęli dobre pozycje w rankingu, godnie reprezentując naszą szkołę – za co dziękujemy i życzymy jeszcze lepszych wyników w przyszłości. Szkolnym opiekunem konkursu była Pani Izabela Jach.