SESJA RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

 SESJA RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

W dniu 15 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyła się LVII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, na której oprócz spraw związanych z budżetem i zadaniami gospodarczymi, przedłożono szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych.

Dyrektorzy poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski w roku szkolnym 2022/2023 przedstawili stosowne informacje.Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Dyrektor – p. Halina Cygan. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu popartym przygotowaną prezentacją multimedialną omówiła realizację działań oświatowo-opiekuńczo –wychowawczych w minionym roku szkolnym.