Wyniki XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu  „Podkarpacka Tęcza” - kategoria plastyczna

Wyniki XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu  „Podkarpacka Tęcza” - kategoria plastyczna

Wyniki XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu  „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „LEGENDY PODKARPACIA – ludzie, miejsca i historia” –  kategoria plastyczna.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest organizatorem już XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Legendy Podkarpacia – ludzie, miejsca, historia”.

Patronat nad konkursem sprawują:

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Via – Katolickie Radio Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA”, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, „SZiK” z Tyczyna, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.  

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i multimedialnej oraz w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa).

W dniu 25 marca 2024 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły się obrady jury, oceniającego prace w kategorii plastycznej. Warunkiem udziału było samodzielne wykonanie ilustracji do dowolnej legendy związanej z Podkarpaciem inspirowanej podaniem, opowieścią ludową itp. (np. corrida w Dynowie, Diabeł Łańcucki i inne) .
 Z całego Podkarpacia na konkurs  w tej kategorii wpłynęło 330 prac!

Prace konkursowe w I grupie wiekowej: szkoła podstawowa (kl. I – IV) oceniali jurorzy w następującym składzie:

Anna Bielańska z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Pani Agnieszka Karnas z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu oraz Pani Jolanta Pyś – Miklasz  – właścicielka „Galerii na Zabramie” w Dynowie.

    

Wyniki konkursu:

Szkoła podstawowa     –    klasy I – IV

I miejsce Emilia Zając – Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem

I miejsce – Krzysztof Warchoła – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Radochońskiego z Oddziałem

                                                                Przedszkolnym w Wierzbnej.

II miejsce – Maja Kubal  – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Radochońskiego z Oddziałem

                                                 Przedszkolnym w Wierzbnej.

II miejsceKarolina Wasiuta – Szkoła Podstawowa im. prof. Kazimierza Sucheckiego w Wylewie.

III miejsce – Julia Kołacz – Zespół Szkół w Malawie.

III miejsce –Martyna Ślemp – Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce.

Wyróżnienia:

Lena Baran – Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce.

Izabela Wrotniak –Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie.

Aleksandra Smaroń – Szkoła Podstawowa w Bachórzu.

Aleksandra Szkoła – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Pruchniku.

Wiktoria Cag – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąkolówce.

Aleksandra Flak – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Radochońskiego z Oddziałem Przedszkolnym
                                  w Wierzbnej.

Aleksandra Mularz Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce.

Zuzanna Kłeczek – Kamińska – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce.

Marcin Gliwa – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie.

Maja Sosa – Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach.                                    

Natomiast prace konkursowe  w II grupie wiekowej: szkoła podstawowa (kl. V – VIII)  i  w III grupie wiekowej: szkoła ponadpodstawowa oceniali jurorzy w następującym składzie:  Pani Dorota Kwoka – poetka, recytatorka, malarka, animatorka kultury, redaktorka miesięcznika „Nasz Dom – Rzeszów”, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Janusz Miklasz  – właściciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie.  

 

 

 

 

Szkoła podstawowa       –     klasy V – VIII

                   Wyniki konkursu:

I miejscePatrycja Czop  – Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Chałupkach

                                                     Dębniańskich.

I miejsce – Gabriela Budnik  – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu.

II miejsce – Anna Bułdys – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski

                                                    w Dynowie.

II miejsce – Zuzanna Gierula – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski

                                                          w Dynowie.

III miejsceZuzanna Rokicka  – Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Dubiecku.

III miejsce  – Wiktoria Szajnik – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski

                                                            w Dynowie.

Wyróżnienia:

Hanna Okła – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „NIEBIESKA 21” w Krośnie.

Michalina Lambora – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja  Kopernika w Kramarzówce.

Hanna Bednarz – Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy.

Zuzanna Drewniak – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie.

Maja Maj – Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Chałupkach Dębniańskich.

Julia Słaby – Szkoła Podstawowa w Bachórzu.

Gloria Rebizak – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu.

Krzysztof Kolano – Szkoła Podstawowa w Dylągowej.

Filip Mielech – Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach.

Dominik Cisło – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.

Marlena Kłak – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie.

Michał Malmuk – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce.
Szkoła ponadpodstawowa
I miejscePatryk Kopacz – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
I miejsceAlicja Kowal – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
II miejsce – Martyna Kopacka – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji  Edukacji Narodowej
                                                                   w Dynowie.
II miejsce – Julia Pikor – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim.
III miejsce – Franciszek Mikoś – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
                                                                    w Dynowie.
III miejsce –Krystian Kudła – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji  Edukacji Narodowej
                                                                   w Dynowie.
Wyróżnienia:
Karolina Kowalik – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja  
                                     Kopernika w Krośnie.
Patrycja Gierlach -Liceum Ogólnokształcące im. Komisji  Edukacji Narodowej w Dynowie.

 

 

Jurorzy oceniali prace, m.in. według następujących kryteriów: ciekawe rozwiązania plastyczne,  oryginalność pracy, zdolności plastyczne.

 

 

 

 

Laureatów XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: zapraszamy na uroczystą galę konkursową w dniu 18.04.2024r. na godz. 10.00 do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Nagrody dla wszystkich nagrodzonych zostały ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie, Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Burmistrza Miasta Dynowa, Wójta Gminy Dynów, Firmę „SziK” z Tyczyna, Firmę „Hurt – Papier” z Rzeszowa, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie.  

 Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich opiekunom już teraz serdecznie gratulujemy i zapraszamy na galę konkursową!!!