ZAPROSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNEGO pod hasłem: „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”.

ZAPROSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNEGO pod hasłem: „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 Zapraszają uczniów szkół Dekanatu Dynów

do udziału w IV edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO

pod hasłem: „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”.

Termin nadsyłania prac: 26 października 2023r.

Planowana gala konkursowa: 16 listopada 2023 r. godz. 900

—————————————————————————————————-

REGULAMIN KONKURSU

„Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński  w oczach dzieci i młodzieży”

I.Organizatorem konkursu są:

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

II. Konkurs organizowany jest pod PATRONATEM HONOROWYM

Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, Dziekana Dekanatu Dynów Ks. Prałata dra Norberta Podhoreckiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów Pana Krzysztofa Strzyża, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Pani Grażyny Paździornej  oraz  patronatem medialnym Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

III. Cele konkursu:

 • poznanie oraz wcielanie w życie wartości i ideałów, którym służył Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński – Patron szkoły,
 • ukazanie wpływu przyrody Podkarpacia na życie Jana Pawła II i Kard. Stefana Wyszyńskiego,
 • ukazanie wzorców osobowych dwóch wybitnych Polaków,
 • rozbudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży,
 • umożliwienie uczniom osiągnięcia sukcesu.

IV.Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Dekanatu Dynów.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:
 • grupa Iklasy I – III szkoły podstawowej
 • grupa II – klasy IV – VI szkoły podstawowej
 • grupa III – klasy VII – VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe 

V.Warunki udziału:

Uczestnicy posługując się niżej wymienionymi technikami przygotowują pracę zgodnie z hasłem: „Przyroda Podkarpacia i jej wpływ na życie Jana Pawła II i Kard. Stefana Wyszyńskiego”. Organizatorzy oczekują na prace plastyczne wykonane techniką: malarstwo, rysunek, collage, grafika, haft i inne (prace bez dodatku materiałów sypkich, m.in. takich jak kasze, ryż lub plastelina).

Wymagany format A-3 lub przestrzenny nie większy niż 30 x 20 x 20.  Do pracy należy dołączyć metryczkę pracy stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.

   Jury dokona oceny według następujących kryteriów: ciekawe rozwiązania plastyczne,  oryginalność pracy,  zdolności plastyczne.

=====================================================

VI.Terminarz.

 1. Opisane prace plastyczne należy przesłać lub podać organizatorom do 26.10.2023r. (czwartek)  – liczy się data wpływu do szkoły.
 1. Gala konkursowa, połączona z ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów i nagród Laureatom, odbędzie się 16.11.2023r. (czwartek) w auli szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, godz. 9.00.

VII. Informacje organizacyjne.

 1. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.
 2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 3. Organizatorzy przewidzieli podziękowania dla opiekunów i szkół przygotowujących uczestników.
 4. Prace konkursowe prosimy przesłać na adres:

 Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego ul. Polna 3, 36 – 065 Dynów

(z dopiskiem) Konkurs „Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”

 1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły:

    tel. (16) 652 10 45 albo email- dynowzsz@poczta.onet.pl    Osoba do kontaktu  – ks. Dominik Majchrowicz.

 1. W przypadku ewentualnych zmian każda szkoła zostanie dodatkowo poinformowana.