Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie będzie realizował, w ramach przyznanego budżetu na projekt pt "Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego".

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie  będzie realizował, w ramach przyznanego budżetu na projekt pt "Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego".

Na przełomie lipca i sierpnia 2024 r.,  30 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, będzie realizować wymienione w projekcie staże.