Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 -ZSzZ w Dynowie - terminy

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 -ZSzZ w Dynowie - terminy

Do dnia 8.07.2024r. (poniedziałek) do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

  • – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • – zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W dniu 16.07.2024 r. (wtorek) godz. 9.00 w auli szkolnej (I piętro):

  • – spotkanie z Dyrektorem szkoły p. Haliną Cygan,
  • – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych (przyjętych) do szkoły.

Do dnia 18.07.2024 r. (czwartek) potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły, kto wcześniej tego nie zrobił:

  • – oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
  • – oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po ukończeniu ósmej klasy,
  • – karta zdrowia,
  • – 2 zdjęcia podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, adres zamieszkania).

W dniu 19.07.2024 r. (piątek) od godz. 12.00 ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.