„ZŁOTE SZKOŁY NBP” 2023/2024 – IV edycja

„ZŁOTE SZKOŁY NBP” 2023/2024 – IV edycja

        Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zdobył tytuł i certyfikat „Złotej Szkoły NBP IV edycji 2023/2024”. Już po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie szkół – liderów edukacji ekonomicznej w Polsce.

        Program „Złote Szkoły NBP” to ogólnopolski program edukacyjny mający na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej w środowiskach szkolnych, którego ideą jest przygotowanie młodzieży do świadomego i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych.

Tematem przewodnim IV edycji programu był: „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”. W ramach jego realizacji należało wykonać trzy zadania:

  • zadanie I – lekcje z ekonomią
  • zadanie II – debata szkolna
  • zadanie III – warsztat uczniowski.

W zmaganiach konkursowych brali udział chętni uczniowie naszej szkoły, a nad realizacją i wykonaniem kolejnych zadań czuwała Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w składzie: Aleksandra Gierula i Weronika Zielińska – 4THL, Alicja Kowal – 3THL, Nikola Bielec – 2TH, Anna Gierula, Eliza Tyka i Kacper Rogosz – 2TL, Wiktor Bieńko i Patryk Kopacki – 1TI oraz ich opiekunowie: p. Agnieszka Smaroń, p. Anna Kałamucka oraz p. Renata Łybacka.

Udział w programie był dla naszych uczniów niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem. Pozwolił im zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii oraz funkcjonowania systemu bankowego w Polsce na przestrzeni wielu lat. Uświadomił jak ważną rolę pełni Narodowy Bank Polski w naszym kraju i na czym polega jego funkcja emisyjna. Uczniowie wykonując kolejne zadania nabywali nowe umiejętności oraz doskonalili współpracę w grupie. Wiedza, którą zdobyli na pewno przyda się im w dalszej edukacji czy pracy zawodowej oraz umożliwi mądre poruszanie się w świecie finansów