AKCJA KRWIODAWSTWA w Zespole Szkół Zawodowych w DYNOWIE

AKCJA KRWIODAWSTWA w Zespole Szkół Zawodowych w DYNOWIE

AKCJA KRWIODAWSTWA w ZSzZ w DYNOWIE

W dniu 20 września 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się kolejna akcja poboru krwi wśród pełnoletnich uczniów naszej szkoły zainicjowana i kontynuowana przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego panią Katarzynę Marcinek oraz pana Piotra Marcinka. Pobór krwi w naszej szkole odbywał się w sali gimnastycznej w godzinach przedpołudniowych. Grupa uczniów klas 4 i 5 Technikum oraz mieszkańcy Dynowa i okolicznych miejscowości odpowiedzieli na apel organizatorów akcji oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i oddali w sumie 9,4 litrów krwi.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tą bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi i podzielili się bezcennym darem jakim jest krew.To niezwykle budujące, że każda akcja krwiodawstwa organizowana przez naszą szkołę spotyka się z wielką przychylnością kolejnego pokolenia młodych ludzi.Warto wspomnieć, że tym razem szkolnej akcji krwiodawstwa towarzyszyła kampania społeczna przygotowana przez członków Samorządu Uczniowskiego.Młodzież pod opieką pani Natalii Chyłek w dniu 19 września 2023 r. spotkała się z mieszkańcami Dynowa i rozdając ulotki p.h.

„Zostań Honorowym Dawcą Krwi!” zachęcała do oddania krwi osobom potrzebującym. Natomiast w dniu poboru 20 września 2023 r. została przygotowana relacja z tego szczytnego wydarzenia, którą można śledzić na Instagramie SU.To nie koniec działań związanych z promowaniem honorowego krwiodawstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie. W kolejnych tygodniach bieżącego roku szkolnego planujemy przeprowadzić w klasach 2 i 3 Technikum prelekcję na ten temat. Celem tego przedsięwzięcia będzie promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodszych uczniów, kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych oraz obalenia negatywnych mitów związanych z oddawaniem krwi.

W imieniu własnym i Samorządu Uczniowskiego dziękujemy personelowi RCKiK w Rzeszowie oraz Dyrekcji Szkoły za możliwość przeprowadzenia akcji honorowego krwiodawstwa w ZSzZ w Dynowie.             Katarzyna i Piotr Marcinek  Opiekunowie SU