BOHATERON 2023

BOHATERON 2023

            W październiku i listopadzie 2023 r. miała miejsce ogólnopolska ,,Akcja BohaterON – włącz historię!’’. Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Akcja realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

            Tak jak co roku w programie wziął udział Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Specjalne zajęcia dotyczące powstania warszawskiego przeprowadzono w następujących klasach: 1a, 1TPS, 1TI, 1TH, 2a, 2TPS, 2TI, 3TPS, 5TIa, 5THLa. Zaangażowani w zajęcia uczniowie mieli możliwość wysłać powstańcom elektroniczną kartę z życzeniami i podziękowaniami za walkę o wolność ojczyzny. Wpisy uczniów znajdują się na stronie https://wpis.dumnizpowstancow.pl.

            Szkolnymi koordynatorami akcji były Pani Agnieszka Budzyńska i Pani Izabela Jach.