Warsztaty katechetyczne dla nauczycieli – katechetów Dekanatu Dynów

Warsztaty katechetyczne dla nauczycieli – katechetów Dekanatu Dynów

Warsztaty katechetyczne dla nauczycieli – katechetów Dekanatu Dynów pod nazwą: „Zrozumieć rzeczywistość. Antychrześcijański triumwirat: biurokracja- plutokracja – marksizm kulturowy – cz. II” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

W dniu 16 listopada 2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyły warsztaty katechetyczne dla nauczyciel – katechetów Dekanatu Dynów pod nazwą: „Zrozumieć rzeczywistość. Antychrześcijański triumwirat: biurokracja- plutokracja – marksizm kulturowy – cz. II”.

galeria zdjęć ..>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Warsztaty katechetyczne rozpoczął szkolny zespół, przygotowany przez ks. Dominika Majchrowicza i Panią Karolinę Prokop montażem słowno – muzycznym „Strumień”, poświęconym Wielkim Polakom – św. Janowi Pawłowi II i bł. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Natomiast uroczystego otwarcia warsztatów dokonała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która powitała zaproszonych gości: ks. Prałata dra Norberta Podhoreckiego – Dziekana Dekanatu Dynowskiego – Dekanalnego Wizytatora ds. Religii,  Pana Stanisława Tymowicza – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a także wszystkich uczestników warsztatów katechetycznych – księży – katechetów i katechetów świeckich z Dekanatu Dynów.  Warsztaty katechetyczne dla nauczycieli – katechetów Dekanatu Dynów pod nazwą: „Zrozumieć rzeczywistość. Antychrześcijański triumwirat: biurokracja- plutokracja – marksizm kulturowy – cz. II”. prowadził ks. Prałat dr Norbert Podhorecki – Dziekan Dekanatu Dynowskiego – Dekanalny Wizytator ds. Religii. W trakcie warsztatów zostało poruszone wiele bardzo ważnych kwestii związanych z nauczaniem religii w szkołach. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o udziale w warsztatów katechetycznych.     Ks. Dziekanowi Norbertowi Podhoreckiemu serdecznie dziękujemy za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów katechetycznych, a wszystkich księżom – katechetom  i katechetom świeckim z Dekanatu Dynów za udział.