NOWE WŁADZE POWIATU RZESZOWSKIEGO

NOWE WŁADZE POWIATU RZESZOWSKIEGO

7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja Powiatu Rzeszowskiego, w której Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowała dyrektor – Pani Halina Cygan. Na inauguracyjnej sesji Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego VII kadencji, w czasie obrad wybrali nowe władze Powiatu Rzeszowskiego.

 

 

 

 

 

 

Starostą Rzeszowskim został Krzysztof Jarosz, Wicestarostą Rzeszowskim Jerzy Bednarz, a Członkami Zarządu Powiatu Rzeszowskiego: Jurek Faraś, Artur Szczutek i Zbigniew Sycz.

 

 

 

 

 

 Gratulujemy wybranym: Staroście – Panu Krzysztofowi Jaroszowi i Wicestaroście – Panu Jerzemu Bednarzowi wyboru na stanowiska, a także Przewodniczącemu Rady Powiatu – Panu Tomaszowi Wojtonowi , wiceprzewodniczącym Zarządu: Panu Tadeuszowi Chmielowi, Panu Łukaszowi Obarze  i Członkom Zarządu: Panu Jurkowi Farasiowi, Panu Arturowi Szczutkowi i Panu Zbigniewowi Syczowi.

 

       Słowa podziękowania kierujemy do poprzedniego Starosty –  Pana Marka Sitarza za wieloletnią, bardzo przyjazną i owocną współpracę. Pan Marek Sitarz jako Wicestarosta, później jako Starosta bardzo związany był z oświatą, doskonale  rozumiał potrzeby szkolnictwa, często uczestniczył w szkolnych wydarzenia, bardzo aktywny przyjazny we współpracy, a to zaowocowało rozwojem szkół powiatowych, w tym Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Serdecznie Panu dziękujemy. Dziękujemy także Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu i poprzedniemu Zarządowi oraz wszystkim Radnym Powiatowym.

                                                      

Z wyrazami szacunku

 W imieniu Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – Dyrektor Halina Cygan,

a w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie – Prezes Stanisław Tymowicz