Spektakl teatralny „MAKBET” w Rzeszowie z udziałem uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Spektakl teatralny „MAKBET” w Rzeszowie z udziałem uczniów  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

24 marca 2023 r. uczniowie (z klas: 1TI, 1TL,  2THL, 4TIb) udali się do Rzeszowa, gdzie w Wojewódzkim Domu Kultury przy ul. Okrzei obejrzeli sztukę teatralną „MAKBET”  wystawianą przez Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu . W spektaklu wystąpili aktorzy z teatralnymi kukiełkami  wcielając się w postacie bohaterów ze sztuki Williama Szekspira.

…Poprzez historię Makbeta można przestrzec młodego widza, uświadamiając mu, jak żądza władzy może przemienić osobowość i wpłynąć na zmianę postępowania człowieka. Chęć posiadania władzy, zaszczytów i bogactwa towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Dzieje się tak i dziś. Wielu z nas uczestniczy w niekończącej się pogoni za materialnym lub zawodowym sukcesem. Kiedy stajemy do rywalizacji, przyświecają nam szczytne cele, mamy naprawdę dobre intencje, a także energię do działania, ogromny zapał i chęci. Chcemy, żeby wynik tego współzawodnictwa był jak najlepszy, chcemy po jego zakończeniu coś znaczyć i być kimś.( http://www.narodowyteatredukacji.pl/)

 Doborowa obsada, świetna scenografia i doskonała oprawa muzyczna, wzbudziły wśród widzów bardzo duże zainteresowanie.  Na pochwałę zasługuje również gra aktorska, gdyż występujący artyści stworzyli barwne postacie, z dużym wyczuciem i talentem.

Po zakończonym przedstawieniu aktorzy obdarzeni zostali gromkimi brawami, gdyż widowisko bardzo się podobało. Z pewnością przyswojona treść „tego widowiska teatralnego” zaowocuje podczas lekcji języka polskiego. Po spektaklu uczestnicy wyjazdu, nasyceni duchowo, ale głodni, udali się na ulubione posiłki przed powrotem do Dynowa. Dziękujemy Pani Dyrektor Halinie Cygan i Panu Wicedyrektorowi za umożliwienie zrealizowania lekcji i  zajęć wychowawczych w takiej wyjazdowej formie. Opiekunkami uczniów były Pani Beata Irzyk i Pani Katarzyna Stpiczyńska.