OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA Z MITOLOGII GRECKIEJ I RZYMSKIEJ

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA Z MITOLOGII GRECKIEJ I RZYMSKIEJ

Dnia 27 marca 2023 r. odbyła się Ogólnopolska Olimpiada z Mitologii Greckiej i Rzymskiej, organizowana przez Ośrodek Olimp School, organizujący konkursy o randze ogólnopolskiej z różnych dzień. Olimpiada miała na celu rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów oraz stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowali: Eliza Tyka (klasa 1TL), Alicja Kowal (klasa 2THL) oraz Karol Kufel (klasa 2THL). Wyniki rywalizacji poznamy w czerwcu bieżącego roku. Szkolnym opiekunem konkursu była Pani Izabela Jach.