Laury dla najlepszych uczniów – gala „Młode Talenty Powiatu Rzeszowskiego”.

 
W piątek 21 czerwca 2024r. odbyła się wyjątkowa uroczystość. W czasie gali „Młode Talenty Powiatu Rzeszowskiego” wyróżnionych zostało dziesięciu uczniów ze szkół podlegających powiatowemu samorządowi, którzy mogą się poszczycić najlepszymi wynikami w nauce.Najwybitniejszych uczniów gościli: Starosta Rzeszowski dr Krzysztof Jarosz oraz Wicestarosta Jerzy Bednarz i Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton. Do udziału w uroczystej gali zostali zaproszeni także rodzice wyróżnionych uczniów oraz dyrektorzy szkół.Nagrody i pamiątkowe dyplomy z rąk Starosty Krzysztofa Jarosza i jego zastępcy Jerzego Bednarza, a także Przewodniczącego Rady Tomasza Wojtona odebrało dziesięcioro uczennic i uczniów, którzy wykazali się najwyższą średnią na świadectwach rocznych, ale również sukcesami na olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i sportowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie najwyższe oceny w minionym roku szkolnym uzyskali: uczennica klasy 4THL (5- letnie technikum w zawodzie technik logistyk) – Aleksandra Gierula (średnia: 5,74) oraz uczeń klasy 2a (3 – letnia branżowa szkoła I stopnia kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych)- Bartłomiej Sokolik (średnia 4,29) i właśnie Ci uczniowie znaleźli się w gronie wyróżnionych i nagrodzonych. W tej szczególnej gali Aleksandrze towarzyszyła mama Agnieszka Gierula, także z Bartłomiejem była mama Dorota Sokolik. W uroczystości wzięła udział Dyrektor szkoły Halina Cygan, która wspólnie z uczniami przekazała podziękowania dla: Starosty Rzeszowskiego Krzysztofa Jarosza, Wicestarosty Jerzego Bednarza, Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasza Wojtona oraz Dyrektora Wydziału Społeczno – Oświatowego Elżbiety Kubickiej.
Słowa podziękowania i gratulacje przekazał Starosta Rzeszowski Krzysztof Jarosz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Dzisiejsze spotkanie i przyznane wyróżnienia to skromna forma naszego ogromnego uznania i podziękowania dla uczniów szkół podlegających Powiatowi Rzeszowskiemu, za ich pracę i zaangażowanie. Jak widać, w powiecie rzeszowskim mieszka wielu młodych, utalentowanych ludzi, zdających sobie sprawę, jak ważne we współczesnym świecie jest solidne wykształcenie. Jestem z Was niezwykle dumny, Wy jesteście przyszłością zarówno naszej małej ojczyzny, jak i kraju”. Starosta podkreślał, że „..dla Powiatu Rzeszowskiego rozwój oświaty i placówek edukacyjnych jest priorytetem. Stąd stałe inwestycje w szkoły, poszerzanie oferty, tworzenie nowych kierunków nauczania. To nie tylko bieżące utrzymanie szkół, ale przede wszystkim inwestowanie w przyszłość. Wszak, jak już 400 lat temu mawiał wielki hetman koronny Jan Zamojski: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Cała uroczystość miała bardzo podniosły charakter i była docenieniem wysiłku uczniów, dyrektorów, nauczycieli i rodziców.
Uczniom i Ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!!!