Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieje… Żonkilowe pola nadziei!

Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieje… Żonkilowe pola nadziei!

Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieje… Żonkilowe pola nadziei! akcje Szkolnego Koła „Caritas” 

z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie.

Kampania Pola Nadziei jest ogólnoświatową akcją zbierania funduszy na rzecz ludzi ciężko chorych objętych opieką hospicyjną. Symbolem akcji jest kwiat żonkila- międzynarodowy symbol nadziei dla ludzi ciężko i nieuleczanie chorych.

 

 

 

 

 

Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, działające pod opieką ks. Dominika Majchrowicza Pani Karoliny Bal w dniu 28 kwietnia 2024r. młodzież o wielkim sercu, rozprowadzała symboliczne żonkile przy Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie. Ofiary złożone przy tej okazji zostały przekazane na pomoc lokalnym domom opieki i pomocy: Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Dynowie i Domowi Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta  w Dynowie. Podczas przeprowadzonej akcji, zebrano kwotę 3600,00 zł. i w całości w dniu 10.06.2024r. została przekazana przez Panią Dyrektor Halinę Cygan wraz z wolontariuszami: Patrycją Śliwą (kl. 2TH), Renatą Tomoń ( kl. 2TH), Kamilem Mioduchowskim (kl. 2TI)  dla wyżej wymienionych instytucji. Należy dodać, że za pieniądze zebrane w ubiegłym roku, obie placówki zakupiły sprzęt dla pacjentów i pensjonariuszy, m.in. wózki specjalistyczne dla podopiecznych.

Dziękujemy serdecznie wolontariuszom, koordynatorom, ludziom o wielkim sercu, którzy zaangażowali się w tę akcję.