Spotkania rodziców z wychowawcami poszczególnych klas 27.09. 2023 r. Spotkanie z wychowawcami klas maturalnych 28.09.2023 r. i zebranie Rady Rodziców