Spotkanie z przedstawicielem Centrum Rekrutacji Wojskowej w Rzeszowie.

Spotkanie z  przedstawicielem Centrum Rekrutacji Wojskowej w Rzeszowie.

Spotkanie z panem kapitanem Piotrem Gawłowskim przedstawicielem Centrum Rekrutacji Wojskowej w Rzeszowie.

W dniu 6.12.2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  dla uczniów klas: 5TPSa (technik pojazdów samochodowych), 5TIa (technik informatyk), 5THLa (technik handlowiec/technik logistyk) zostało zorganizowane spotkanie  z panem kapitanem Piotrem Gawłowskim z Centrum Rekrutacji Wojskowej w Rzeszowie. 

Zakres tematyczny spotkania obejmował informacje przydatne w procesie rekrutacji do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej i zawodowej służby wojskowej. Pan kapitan Piotr Gawłowski w swym wystąpieniu przybliżył etapy, jakie  występują  przy rekrutacji do wybranych rodzajów służb wojskowych. Omówił wymagane dokumenty jakie obowiązują kandydata przy złożeniu wniosku o przyjęcie do służby wojskowej, jakie są opcje kariery wojskowej, od żołnierza dobrowolnej służby wojskowej do żołnierza  zawodowego, oraz jakie są możliwości dalszej kariery żołnierza zawodowego. Zostały również poruszone kwestie socjalne i finansowe na poszczególnych etapach kariery. Tematyka spotkania wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów naszej szkoły.