Święto Patrona Szkoły – Świętej Królowej Jadwigi w Szkole Podstawowej w Dydni.

Święto Patrona Szkoły – Świętej Królowej Jadwigi w Szkole Podstawowej w Dydni.

W dniu 7 czerwca 2024r. społeczność Szkoły Podstawowej w Dydni uroczyście obchodziła Święto Patrona szkoły – Świętej Królowej Jadwigi. Uroczystość rozpoczęła msza św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Anny w Hłudnie odprawiona przez ks. Jana Dąbala i ks. Bartłomieja Ciporę. Następnie zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice udali się do szkolnej sali gimnastycznej, gdzie miał miejsce montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Dydni oraz wystąpienia Pani Dyrektor Iwony Pocałuń, a także zaproszonych gości.

Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dydni Pani Iwony Pocałuń w uroczystych obchodach Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentowała Pani Dyrektor Halina Cygan. W imieniu całej społeczności Pani Dyrektor przekazała życzenia i gratulacje oraz ikonę św. Michała Archanioła.