Noworoczne spotkanie władz Miasta Dynów z przedstawicielami Sejmu i Senatu RP, władz wojewódzkich, powiatowych, instytucji lokalnych i organizacji społecznych.

Noworoczne spotkanie władz Miasta Dynów z przedstawicielami Sejmu i Senatu RP, władz wojewódzkich, powiatowych, instytucji lokalnych i organizacji społecznych.

         W dniu 2.02.2024 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Dynowie przy ul. Bartkówka, na zaproszenie Burmistrza Miasta Dynowa  p. Zygmunta Frańczaka i Przewodniczącego Rady Miasta Dynów p. Romana Mryczko, w Noworocznym spotkaniu udział wzięła p. Halina Cygan Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i p. Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.

          Spotkanie miało charakter informacyjny o zrealizowanych zadaniach w roku 2023 i planach na rok 2024, a uświetnił je występ muzyczny nauczycieli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dynowie.